Brennofen Gobi
Occasion

CHF 2'000  Neupreis 15'000

Masse: H: 1100 B: 2450 T: 1450
Anschluss: 28 kW

Brennofen ROHDE
NEU

CHF 3'500 statt 4'200

Masse: H: 520 B: 1000 T: 650

Brennofen Vico
NEU

CHF 2'500  statt 3'440

Masse: H: 650 
Durchmesser: 570


Brennofen Gobi
Occasion

CHF  2'000 Neupreis 4'000

Masse:  H:  780 B:  950 T:  750